PENTA SİGORTA

Buradasınız: Anasayfa / Ürünlerimiz / Sağlığınız / Ray Forte
A+ R A-

Ray Forte

Siz yalnızca sağlığınızı düşünün...

Ray Sigorta’nın en geniş kapsamlı ürünü! Limitsiz teminatların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sunulan "İkinci Görüş", "Evde Bakım", "Check-up", "mamografi" ve "PSA" gibi herhangi bir rahatsızlığınız olmadan, üstelik tazminat/ prim oranınızı etkilemeden kullanabileceğiniz teminatları içeren ve yurtdışında da kullanabileceğiniz Ray Forte planıyla,sayısı 1.400’e varan anlaşmalı kurumda güvence altındasınız.

Kimler yaptırmalı?

Sağlığını düşünen herkes bu sigortadan faydalanabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

TEMİNATLAR
YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI KATILIM PAYI LİMİT
Ameliyat 0 Olay başına Limitsiz
Oda-Yemek-Hemşire 0 Günlük Limitsiz
Tıbbi Tedavi İçin Yatış 0 Yıllık Limitsiz
Refakatçi
0 Günlük Limitsiz
Küçük Cerrahi Müdehaleler 0 Yıllık Limitsiz
Yoğun Bakım 0 Günlük Limitsiz
Suni Uzuv 0 Olay başına Ameliyat Bedelinin 1/3'ü
Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz 0 Olay başına Limitsiz
Evde Bakım 0 Yıllık 45 gün
Annelik Teminatı (Doğum)
Annelik Teminatı (Aile Planlaması)
Annelik Teminatı (Rutin Kontroller)
0
20
20
Yıllık

5.000 YTL
Aile planlaması teminat limiti, toplam annelik teminatının %15'i ile sınırlıdır.
Yurtdışı Tedavi 20 Yıllık 50.000 USD
Acil Tıbbi Yardım ve Asistant Hizmetleri 0 Yıllık Limitsiz
Sosyal Asistant Hizmetleri 0 Yıllık Limitsiz
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 20 Yıllık 1.200YTL
***İkinci Görüş Yıllık 2 Hastalık
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI 
KATILIM PAYI LİMİT
Doktor Muayene 20 Yıllık Limitsiz
İlaç 20 Yıllık Limitsiz
Görüntüleme ve Laboratuvar Hizmetleri 20 Yıllık Limitsiz
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 20 Yıllık 1.500 YTL
*Yurtdışı Tedavi 20 Yıllık İlgili teminat limitine kadar
40 Yaş Üstü Mamografi ve PSA Ölçümü
**Ceheck-Up

40 yaş veüstü bayanlar için kontrol mamografisi giderleri ile 40 yaş ve üstü erkekler için PSA tetkikleri yılsonunda hasar/ prim oranını etkilemez.

(*) Yurtdışında gerçekleşen ayakta tedavi giderleri TTB asgari ücret tarifesinin %80’i ile sınırlı olarak karşılanır. Bu teminatın yıllık limiti 50.000 USD’dir.

(**) Check-up Teminatı (yıllık): Teminatın alınması halinde sadece check-up hizmetine yönelik tazmin edilen tutar Hasar/Prim oranını etkilemeyecek ve yıllık limitli olan ürünlerin alınması halinde yıllık limitten düşülmeyecektir.

(***) İkinci Görüş Hizmetleri, Inter Partner Assistance Chicago ve İstanbul Ofisleri aracılığıile verilmektedir.

alınması halinde yıllık limitten düşülmeyecektir.

(***) İkinci Görüş Hizmetleri, Inter Partner Assistance Chicago ve İstanbul Ofisleri aracılığı ile verilmektedir.